เรื่องล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสำนักงานองค์ฏารบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู