จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 51
0 0
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำมลดอนโพธิ์ทอง โดย นายสุภัทร ลีอารีย์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยนายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในลังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู