จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 159
0 0

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนโพธิ์ทอง โดย นางสาวศิริวยา อ่อนสระ หัวหน้าทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการฯ โดย นายสุภัทร ลีอารีย์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองทอง มอบหมายให้ นายศิริชัย มาพันธ์ เลขานายกฯ และนางอณัญญา อินทร์สุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง นางธนาภา คำนวณศิลป์ กำนันตำบลดอนโพธิ์ทอง นายจักรพงค์ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายชลธิชา เกตุคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3 สมาชิก อบต.นิตย์ เพ็งสุวรรณ์ นายนิวัตน์ กลั่นใจ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ ตำบลดอนโพธิ์ทอง จำนวน 10 ครัวเรือน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู