จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 199
0 0

วันที่21 กันยายน 2566 โดยนายสุภัทร ลีอารีย์กุล มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ จัดทำโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือนฯเพื่ออบรมและบรรยายภายใต้หัวข้อการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการจัดทำถังขยะเปียกที่ถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหารอบต.ดอนโพธิ์ทอง ท่านปลัดอณัญญา อินทร์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการผอ.กองสาธารณสุขฯ และข้าราชการ พนักงานทุกท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ทุกหมู่ สารวัตร กำนัน ประธานอสม. อสม.ทุกหมู่บ้าน อาสาสมัคร อถล. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตน์เจดีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวไม้ซุง พร้อมคณะนักเรียนทั้ง3โรงเรียนโดยได้รับเกียรติจาก ท่านจตุพร มาทน ท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู