จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 826
0 0

นางสาวเบญจมาศ คนบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

โทร. 063-974-4612

นางสาวจันทร์ประภา ทับโชติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร. 095-052-1758

นางสาวสุวรรณา ชัยศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร. 065-199-1585

นางพินิด สุมูลเวช

ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร. 087-162-8299

นางสาวน้ำอ้อย ปานจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

โทร. 089-259-4757

นางจงกล พันธุ์จ้อย

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

โทร. 093-213-3929

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วพิพัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

โทร. 098-263-0683

โทร. 098-263-0

นางลักษณ์ แก้วพิพัฒน์

ผช.นักวิชาการศึกษา

โทร. 084-079-3167

ห้องทำงานกองการศึกษา ฯ โทร. 035 – 446678 ต่อ 101

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู