จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 627
0 0

นายระดม หรินทภัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 086-565-9165

นางเพ็ญพิชญา ศรีกรณียกิจ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร. 093-006-5538

นางอลินพิชา คำประกอบ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

โทร. 089-916-7262

นางกณิศนันท์ คงปรีชา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร. 081-191-6363

นางสาวชญาดา กิ่มศาสตร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 089-802-0962

นางสาวไขแสง กมลทิพย์สุคนธ์

ผช.จนท.ธุรการ

โทร. 087-166-5960

นางสาวนฤมล ชีพนุรัตน์

คนงานทั่วไป

โทร. 092-693-9809

ห้องทำงานกองคลัง โทร. 035 – 446678 ต่อ 104

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู