จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 748
1 0

นายนิวัตน์ กลั่นใจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

โทร. 092-853-9862

น.ส.รุจิราภรณ์ เจริญสุขชัยวัฒณา

คนสวน

โทร. 084-893-6370

นายชาญณรงค์ ตรงคมาลี

คนงานทั่วไป

โทร. 082-072-6594

ห้องทำงานกองสาธารณสุข ฯ โทร. 035 – 446678 ต่อ 106

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู