จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1029
0 0

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

นายวิจิต สุมูลเวช

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2 โทร. 087-091-7207

นายสมชาย เจียมศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 โทร. 085-810-9490

นางอณัญญา อินทร์สุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง โทร. 081-018-4356

นายศรัณยู คงสมจิตต์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 โทร. 089-052-0308

นายหวัน บุญดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร. 097-274-2551

นางนิตย์ เพ็งสุวรรณ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 โทร. 090-439-8633

นายจักรพงศ์ เอี่ยมน้อย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร. 093-474-6444

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดดู