เดือน: ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง จำนวน 2 รายการ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจ้างเหมารถแบคโฮร์ขุดดินทำคันกั้นน้ำท่วมพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู