เดือน: กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดินพร้อมลูกรังและหินคลุกหมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ในเขนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง ในเขนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู