เดือน: มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 และคลองธรรมชาติหรือคลองสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4,5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุด และทรุดตัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัวหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3

ยังไม่ได้เปิดดู