เดือน: พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ยังไม่ได้เปิดดู