เดือน: มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นำโดยท่านนายกสุภัทร ลี้อารีย์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ศูนย์ธนาคารเลือด ได้นำรถโมบายมารับบริจาคเลือด ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ได้จัดทำโครงการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยได้มีกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ยังไม่ได้เปิดดู