ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายดอนโพธิ์ทอง – บ้านดอนโก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ได้เปิดดู