ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ได้เปิดดู