ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านดอนครก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่ได้เปิดดู