ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดดอนโพธิ์ทอง-บ้านดอนโก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ 21/01/2559

ยังไม่ได้เปิดดู