หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก เพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 สายสามเหลี่ยม ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก เพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4 สายสามเหลี่ยม ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านดอนครก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่ได้เปิดดู