หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่ง เรื่องตารางเวรการปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ และการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566

ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ยังไม่ได้เปิดดู