หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง พ.ศ.2567

ยังไม่ได้เปิดดู