หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก (1ต.ค.54 – 31มี.ค.65)

ยังไม่ได้เปิดดู