หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น

ยังไม่ได้เปิดดู