เรื่องล่าสุด

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นำโดยท่านนายกสุภัทร ลี้อารีย์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ศูนย์ธนาคารเลือด ได้นำรถโมบายมารับบริจาคเลือด ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง รายงานการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ได้จัดทำโครงการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยได้มีกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ได้เปิดดู