เดือน: เมษายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายดอนโพธิ์ทอง – บ้านดอนโก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ฯ

ยังไม่ได้เปิดดู