เดือน: มีนาคม 2564

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 01/03/2564

ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 01/03/64

ยังไม่ได้เปิดดู