ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาบบ้านหัวไม้ซุง-บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 3 16/04/64

ยังไม่ได้เปิดดู