เดือน: เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัว ม.1 และ ม.3

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ยังไม่ได้เปิดดู