เดือน: มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และวัน เวลา สถานที่สอบ

ยังไม่ได้เปิดดู