เดือน: มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ วัน เวลา สถานที่สอบ

ประชาัสมพันธ์คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ยังไม่ได้เปิดดู