เดือน: เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านดอนครก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานสรุปผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ยังไม่ได้เปิดดู