หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หมู่ ๑ 21/03/2559

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดดอนโพธิ์ทอง-บ้านดอนโก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ 21/01/2559

ยังไม่ได้เปิดดู