หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสำนักงานองค์ฏารบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 และคลองธรรมชาติหรือคลองสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4,5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกที่เกิดการชำรุดและทรุดตัวหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 และคลองธรรมชาติหรือคลองสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4,5

ยังไม่ได้เปิดดู