หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายดอนโพธิ์ทอง – บ้านดอนโก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยังไม่ได้เปิดดู